Røntgen

Vår klinikk er utstyrt med et moderne og digitalt røntgenapparat som kan ta raske og nøyaktige bilder ved behov. Røntgenundersøkelser er helt smertefrie. For at vi skal kunne ta gode bilder vil det dog ofte kreve at dyret sederes lett for å ligge rolig under undersøkelsen.

Røntgenbilder et et godt diagnostisk verktøy ved mistanke om f.eks. beinbrudd, fremmedlegemer, forkalkninger, mage- og tarmproblemer eller urinveisproblemer.

Hva er inkludert i prisen for røntgen
  • Forbruksutstyr og medikamenter vi trenger for å ta bildene
  • Røntgenbilder (uavhengig av antall)

Noen ganger vil vi anbefale å sende inn bildene deres til en radiolog for en evaluering. Dette kommer som et tillegg til prisen.

Se ledig time