Blodprøver

Når bør du ta blodprøver?

Årlig kontroll

I en av fem seniordyr (katter og hunder over 7 år) avdekker blodprøver tatt i forbindelse med årlig helsesjekk funn av betydning for helsen. I prøver hos enda eldre hunder og katter dobles sannsynligheten for funn (to av fem). En generell blodprofil kan dermed være et godt verktøy for å oppdage potensielle helseproblemer tidlig. Årlige blodprøver gir også veterinæren mulighet til å følge med på om verdiene endrer seg over tid. 

Dersom du ønsker å ta en generelle blodprøve bestiller du time for helsesjekk m/blodprøve (hunder og katter under 7 år) eller seniorsjekk m/blodprøve (hunder og katter over 7 år).

Før narkose

Hos eldre hunder/katter eller de som har underliggende sykdommer kan vi anbefale at det tas blodprøver før et inngrep eller en tannbehandling som krever narkose. Blodprøvene vil vise om dyret er frisk nok til å tåle narkosen. Prøvene vil også kunne avdekke eventuell nedsatt funksjonsevne på indre organer som ikke enda har gitt noen symptomer.

Ved behov for videre utredninger

I noen tilfeller vil vi anbefale blodprøver som et supplement til andre undersøkelser for å få en mer fullstendig oversikt over sykdomsbildet. I disse tilfellene kan det være prøver som f.eks. skal hjelpe til å bekrefte/avkrefte en diagnose, eller avdekke antistoffer for virussykdommer.

Hvordan tas blodprøver?

Dersom det er mulig tar vi blodprøver av forlabben eller halsen på et våkent dyr. Imidlertid er det innimellom at dette viser seg vanskelig (spesielt på katter) slik at vi er nødt til å gi dyret noe å sove på for å kunne ta prøven. På denne måten får vi tatt prøven enklere og med mindre påkjenning og stress for dyret.

Se ledig time