Blodprøver og hva de kan avdekke

Dersom det er mulig tar vi blodprøver av forlabben eller halsen på et våkent dyr.

Kontakt oss

Dersom du legger merke til symptomer som bekymrer deg, ta kontakt med oss for profesjonell hjelp!

Hvordan tas blodprøver?

Dersom det er mulig tar vi blodprøver av forlabben eller halsen på et våkent dyr. Imidlertid er det innimellom at dette viser seg vanskelig (spesielt på katter) slik at vi er nødt til å gi dyret noe å sove på for å kunne ta prøven. På denne måten får vi tatt prøven enklere og med mindre påkjenning og stress for dyret.

Når bør du ta blodprøver?
Årlig kontroll

I en av fem seniordyr (katter og hunder over 7 år) avdekker blodprøver tatt i forbindelse med årlig helsesjekk funn av betydning for helsen. I prøver hos enda eldre hunder og katter dobles sannsynligheten for funn (to av fem). En generell blodprofil kan dermed være et godt verktøy for å oppdage potensielle helseproblemer tidlig. Årlige blodprøver gir også veterinæren mulighet til å følge med på om verdiene endrer seg over tid.

Dersom du ønsker å ta en generelle blodprøve bestiller du time for helsesjekk m/blodprøve (hunder og katter under 7 år) eller seniorsjekk m/blodprøve (hunder og katter over 7 år).

Før narkose

Hos eldre hunder/katter eller de som har underliggende sykdommer kan vi anbefale at det tas blodprøver før et inngrep eller en tannbehandling som krever narkose. Blodprøvene vil vise om dyret er frisk nok til å tåle narkosen. Prøvene vil også kunne avdekke eventuell nedsatt funksjonsevne på indre organer som ikke enda har gitt noen symptomer.

Ved behov for videre utredninger

I noen tilfeller vil vi anbefale blodprøver som et supplement til andre undersøkelser for å få en mer fullstendig oversikt over sykdomsbildet. I disse tilfellene kan det være prøver som f.eks. skal hjelpe til å bekrefte/avkrefte en diagnose, eller avdekke antistoffer for virussykdommer.

Hvordan tolke prøveresultater?

Etter at vi har tatt blodprøver forsøker veterinæren å tolke alle abnormale resultater. Vi vil alltid følge opp prøvesvar og gi deg tilbakemelding på eventuelt viktige funn. Da flere ønsker kopi av prøvesvarene og disse kan være vanskelige å tolke, har vi under forsøkt å vise hva ulike verdier kan være en indikator på. Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at blodprøver alltid må ses i sammenheng med funn fra andre undersøkelser, samt pasientens alder, rase, vekt osv. Spør veterinæren om du er i tvil eller ønsker mer informasjon om ditt dyrs resultater.

Nyrer

BUN (blood urea nitrogen): Høye verdier kan være en indikasjon på nedsatt nyrefunksjon, dehydrering, hjertesykdommer eller hydronefrose (blokkering av avløpet for urinen fra nyren), men kan også påvirkes av proteinrik diett. Lave verdier kan ses i sammenheng med overhydrering.

CREA (creatinine): Høye verdier kan være en indikasjon på nedsatt nyrefunksjon, men påvirkes i motsetning til BUN ikke av proteinrik diett. Lave verdier kan ses i sammenheng med overhydrering

PHOS (phosphorus): Høye verdier kan være en indikasjon på nedsatt nyrefunksjon, hypertyreose og blødningsforstyrrelser. Høye verdier i voksende valper og kattunger er normalt. Lave verdier kan ses i sammenheng med økt utskilling eller lavere opptak av fosfat.

Ca+ (calcium): Høye verdier kan være en indikasjon på nyresykdom, noen krefttyper, forgiftning, paratyreoidisme. Lave verdier kan ses i sammenheng med paratyreodisme og lav albumin.

Lever

ALT (alanine aminotransferase): Høye verdier er en sensitiv indikator på ødeleggelse av leverceller

ALKP (alkaline phosphatase): Høye verdier kan indikere abnormalitet i leveren (kolestase) eller Cushing’s, men ses også ved sammenvekst av bein etter skade/brudd eller bruk av visse legemidler. Høye verdier i unge dyr kan skyldes aktiv beinvekst.

GGT (gamma glutamyl transferase): Høye verdier kan indikere abnormalitet i leveren (kolestase)

ALB (albumin): Høye verdier kan indikere dehydrering. Lave verdier kan ses i sammenheng med nedsatt leverfunksjon, blodtap, mage og tarmsykdommer eller nyresykdom.

TBIL (total bilirubin): Høye verdier kan ses i sammenheng med leversykdommer (kolestase og leversvikt) og visse typer anemi.

Bile acids: Høye verdier kan være en indikasjon på nedsatt leverfunksjon, unormal blodtilførsel til leveren eller gallestein

Bukspyttkjertel

Pancreas AMYL (amylase): Høye verdier kan ses i sammenheng med betennelse i bukspyttkjertelen, nyresykdom, mage og tarmsykdommer og ved bruk av visse legemidler.

LIPA (lipase): Høye verdier kan ses i sammenheng med betennelse i bukspyttkjertelen, nyresykdom, mage og tarmsykdommer og ved bruk av visse legemidler.

Elektrolytter

Na+ (sodium): Høye verdier kan indikere dehydrering. Lave verdier kan ses i sammenheng med diare og oppkast, eller ved Addison’s og nyresykdom.

K+ (potassium): Høye verdier kan indikere nyresykdom, Addison’s, dehydrering og blokkering i/av nyrene. Lave verdier kan ses i sammenheng med diare eller oppkast.

Cl- (chloride): Høye verdier kan indikere dehydrering. Lave verdier kan ses i sammenheng med diare eller oppkast.

Proteiner

TP (total protein): Høye verdier kan indikere dehydrering eller inflammasjon (betennelse). Lave verdier kan ses i sammenheng med nedsatt lever-, nyre- eller mage- og tarmfunksjon, eller blodtap.

ALB (albumin): Høye verdier kan indikere dehydrering. Lave verdier kan ses i sammenheng med nedsatt leverfunksjon, blodtap, mage- og tarmsykdom eller nyresykdom.

GLOB (globulin): Høye verdier kan indikere betennelse og potensielt kroniske infeksjoner. Lave verdier kan ses i sammenheng med blodtap, tap av mage- og tarmfunksjon, samt immunsvikt.

Relaterte behandlinger

Få gode råd og nyttig informasjon fra de flinke veterinærene våre.

No items found.

Hvorfor velge Petrus?

Hos Petrus er vi opptatt av å fremme god dyrehelse for hund og katt.

Fornuftige priser
Oversiktlige priser uten skjulte kostnader.

Dyktige veterinærer
‍Dedikerte veterinærer med lidenskap for dyrehelse.

Enkel timebestilling
Fleksibel og digital timebestilling.

Har du spørsmål?

Vi svarer deg så fort som mulig.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.