Kjemisk kastrering (12 mnd)

Ved kjemisk kastrering av hannhunder injiseres et hormonimplantat under huden. Hensikten er å oppnå en midlertidig infertilitet hos friske, ukastrerte, kjønnsmodne hannhunder. I motsetning til kirurgisk kastrasjon er kjemisk kastrering en reversibel prosess. Vi anbefaler likevel ikke å bruke implantatet i hannhunder som er tiltenkt å brukes i avl senere.

Implantatet finnes i to styrker som gir ulik varighet på effekten; ca. 6 mnd og ca. 12 mnd. Den eksakte varigheten varierer fra hund til hund. I store hunder varer effekten kortere enn i små hunder hvor den ofte varer lenger. Første gangen anbefaler vi vanligvis den korteste virkningstiden.

Hva er inkludert i prisen for kjemisk kastrering
  • Injeksjon av hormonimplantat med ønsket styrke/varighet
Se ledig time