Akuttbehandling

Noen situasjoner vil utløse et behov for akuttmedisinsk behandling hos veterinær

 • Allergiske reaksjoner
 • Huggormbitt
 • Hund eller katt som har spist et fremmedlegeme
 • Forgiftning
 • Ulykker (fall, påkjørsel m.m.)

I tillegg bør du som eier være oppmerksom på disse symptomene, og raskest mulig ta kontakt med oss per telefon da det kan bety at ditt dyr behøver øyeblikkelig hjelp:

 • Manglende matlyst
 • Høy feber
 • Slapphet
 • Pustevansker
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Voldsom eller vedvarende oppkast eller diare
 • Komplikasjoner i forbindelse med fødsel
 • Kraftig blødning
 • Kraftige hevelser

Akuttbehandling hos oss inkluderer klinisk undersøkelse, væskebehandling, medisiner og adrenalin om det er nødvendig. Blodprøver og kirurgiske inngrep kommer utenom.

Se ledig time