BOAS-gradering

Hva er BOAS-gradering?

BOAS-gradering gjøres av rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog. Hunden må være minst 18 måneder gammel.

Graderingen skal vurdere hundens respiratoriske funksjon både før og umiddelbart etter en belastningstest. Belastningstesten består av 3 min. trav i en fart på 6-8 km/t. På basis av dette vil veterinæren sette en gradering fra 0 til 3. For mer om gradering og attest se NKK sine nettsider.

Se ledig time